Atlas přístupnosti objektů na území městské části Praha 6

Praha 6   |    Jak do školy   |    Jak do školky   |    Senior 6   |    Rodina 6   |    Zdravá 6   |    Šestka   |   

Tisk

Webová aplikace Šestka bez bariér přináší užitečné informace o míře přístupnosti vybraných objektů na území Městské části Praha 6. Tyto údaje pomohou v plánování a návštěvě zpracovaných objektů nejen lidem s těžkým tělesným postižením, ale i dalším skupinám obyvatel, které mohou mít pohyblivost sníženu jen krátkodobě, rodičům s malými dětmi a v neposlední řadě seniorům.

Mapování přístupnosti a zpracovatel podkladů Realizace
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. - logo Vydavatelství MCU s.r.o. - logo
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Vydavatelství MCU s.r.o.

Vybrané objekty mapovali specialisté Pražské organizace vozíčkářů, o.s., která se problematice mapování a odstraňování architektonických bariér věnuje téměř dvacet let. Popsáním bariér však iniciativa Pražské organizace vozíčkářů nekončí. U jednotlivých objektů také navrhuje, jaké konkrétní úpravy lze provést, aby byla jeho návštěva pro osoby s omezenou schopností pohybu příjemnější, či vůbec možná.

Výstupy mapování jsou zpracovány podle platné doporučené Metodiky mapování přístupnosti, která klade důraz především na potřeby samotných uživatelů. První, hlavní piktogram, rozděluje objekty na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Základní informaci o případných bariérách vám podá sada piktogramů informujících o stěžejních oblastech přístupnosti. Protože každý člověk s pohybovým omezením má jiné možnosti a schopnosti, je v následujícím textu přístupnost popsána podrobněji, aby se každý mohl rozhodnout, zda je pro něj objekt přístupný, nebo jakou míru dopomoci bude třeba při jeho návštěvě zajistit. Nedílnou součástí je i mapa s vyznačením objektů, které použitím „semaforové“ barevnosti ihned napoví, do jaké kategorie přístupnosti objekt spadá.

Informace o přístupnosti mapovaných objektů jsou rozděleny tématicky do čtyř kapitol. První kapitola přibližuje přístupnost úřadů, objektů sociálních služeb a školských zařízení, včetně vysokoškolských kolejí. Druhá kapitola popisuje přístupnost zdravotnických zařízení, lékáren a prodejen zdravotnických pomůcek. Ve třetí kapitole se dočtete o přístupnosti pošt, bank i obchodů a také zde naleznete informace o bezbariérových veřejných toaletách. Čtvrtá kapitola pak nabízí přehled přístupnosti kulturních zařízení, divadel, stadionů a parků a také významných památek. Seznam objektů vytvořili zástupci městské části na základě vašich požadavků a potřeb.

(Nejsou zde uvedeny objekty, u kterých probíhá nebo je v brzké době plánována rekonstrukce.)

Zmapovat a popsat přístupnost objektů je v dnešní době velmi složité. Objekty často mění majitele, rekonstruují se. Někdy o přístupnosti či nepřístupnosti rozhodují i takové maličkosti, jako je obsluha či personál a jejich vstřícnost. Ačkoliv se tým autorů snažil o maximální přesnost a spolehlivost informací, nejsme schopni ovlivnit četnost ani míru změn. Proto budeme velmi rádi, pokud upozorníte na neaktuální či nepřesný údaj. Vítáme také veškeré připomínky a komentáře, případně návrhy, jaké další objekty, které využíváte, je třeba mapovat.